Mobil web guide Gruppe A12


Link findes her.

Problemstilling


FRA BESÆTTELSE TIL BEFRIELSE – 2. VERDENSKRIG I KBH
Turen er på 10 poster og tager halvanden time. Man mødes ved Gefionspringvandet får en hurtig introduktion for i samled flok, at bevæge sig til først post ved den nærmeste bro. Vi ender turen i kongenshave med fællessang. Der er undervejs mulighed for at komme tættere på begivenhederne, du kan smage eller lugte til prøver som går rundt i gruppen. Hver post tager ca. 10 minuter.

Idegrundlaget

Vi mener at kunne bidrage med en virkelig stærk løsning af en mobil web guide og quis. Det handler om at ramme målgruppens interesse og det gør man bedst ved at rette teksten til, så den er vedkommende og når deres læringsmål

Quiz-diagram og tekst

her er quiz diagram og her er teksten.

Budskab
Denne løsning giver en symbolsk merværdi. Den kan hjælpe med til at Københavnerture får en øget omsætning på deres B2B marked. Vi kan give brugeren en frisk og interaktiv løsning, en løsning som virkeliggøre hvor digitale multimedie løsninger er idag og hvad de står for. Det er en socialt mulighed, hvor viden på et sanseligt niveau udfordre brugeren og gruppen.

Proces

Der er udveksled ideer, søgt viden gennem inpiri indsamling, set på konkurenter og deres tilbud af guidede løsninger. Vi har fundet den rigtige løsning ved at teste, rette og teste igen.

Paper prototype
test

Målgruppe & Brugersenarier


Link findes her

Designguide

Der er lagt vægt på farverne, som er delt i to uafhængende sektioner - der er virksomhedsdelen, bundet til virksomheden og den oprindelige hjemmeside og så er der tur delen som er sitets øverste del. Stilen er minimalistisk og er lagt i forlængelse af nationale museeumers stil og layout.

Styletile
Kortoverlay
Ikon design
neutral
standard
e
standard
Kode validering

Sitet validere både i html css og scripts, men har meget tekst som er udkommenteret.


Flowshart


Link findes her.

Sekvensdiagram


Link findes her.

Assets
Trelloboard


Link findes her.

Showcase


Link findes her.

Feedback


Link findes her.